Hoành Điếm Truyện

@vietDUBtruyen2023 6521 người theo dõi
Kênh mình dự tính làm những bộ manhua/manhwa/manga từ tiếng Anh sang tiếng Việt!
Trước cũng liên hệ nhiều nhóm mà chả ai chịu dịch nên tự thân vận động.
Ngoài ra mình có kênh youtube về lòng tiếng bằng AI cho truyện, đang giai đoạn beta, anh em rảnh thì ghé vào để góp ý kiến- kênh là "Hoành Điếm Truyện - @hbt666"
Cảm ơn đã đọc.
---------
hiện chưa làm lòng tiếng bộ nào nên mình xin để tên cũ!
Thứ lỗi về việt lòng tiếng nha! có vài bất cập nhất thời gian và hai là trang web AI hỗ trợ lòng tiếng. Nên dự án chưa thể triển khai như mong đọi. Nhưng mình trước vẫn sẽ dịch truyện cho các anh em.

Mới nhất