Cổ Team

30/05/2024 01:06 393.2 K lượt truy cập
Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - Bắt Đầu Ký Kết Hoang Cổ Thánh Thể 开局签到荒古圣体漫画

Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể

Tên khác

Bắt Đầu Ký Kết Hoang Cổ Thánh Thể 开局签到荒古圣体漫画

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
31/01/2024
Số chương
500
Tác giả
J Thần
Báo cáo

Tóm tắt

Quân Tiêu Dao xuyên qua Huyền Huyễn thế giới, trở thành Hoang Cổ thế gia Thần tử, ủng có vô địch bối cảnh, kinh thế thiên phú, càng đạt được đánh dấu hệ thống, bắt đầu đánh dấu một bộ đại thành Hoang Cổ thánh thể. Sự giúp đỡ của hệ thống, anh sẽ từng bước hướng tới đỉnh cao thế giới!
Tại Thái Nhạc cổ bia đánh dấu, thu hoạch được Lục tinh ban thưởng, Thần Tượng Trấn Ngục Kình!
Tại mười tuổi bữa tiệc đánh dấu, thu hoạch được thất tinh ban thưởng, Chí Tôn cốt!
Tại Thanh Đồng tiên điện đánh dấu, thu hoạch được bát tinh ban thưởng, Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh!
Truyện tranh Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể sẽ được Cổ Team dịch từ chap 6.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
23/05/2024 05:25
0
23/05/2024 05:23
10127
15/05/2024 23:52
15428
09/05/2024 00:09
17739
02/05/2024 00:01
20742
24/04/2024 23:49
18544
17/04/2024 23:48
15935
10/04/2024 23:56
15149
04/04/2024 00:06
14034
28/03/2024 00:01
13813
20/03/2024 23:54
12481
14/03/2024 20:44
13081
06/03/2024 23:47
13614
29/02/2024 00:09
13645
22/02/2024 00:21
14822
15/02/2024 00:46
15116
08/02/2024 00:24
15093
01/02/2024 16:08
10100
01/02/2024 16:02
7740
01/02/2024 08:18
6054
01/02/2024 08:18
5002
01/02/2024 08:17
4645
31/01/2024 22:48
4610
31/01/2024 22:47
4151
31/01/2024 19:35
4577
31/01/2024 19:22
3775
31/01/2024 19:22
3357
31/01/2024 19:21
3306
31/01/2024 19:21
2822
31/01/2024 19:21
2720
31/01/2024 19:21
2732
31/01/2024 19:20
2579
31/01/2024 19:20
2631
31/01/2024 19:19
2392
31/01/2024 19:19
2323
31/01/2024 19:16
2222
31/01/2024 19:16
2095
31/01/2024 19:15
2059
31/01/2024 19:15
1953
31/01/2024 19:15
2057
31/01/2024 19:15
2001
31/01/2024 19:15
1968
31/01/2024 19:14
2059
31/01/2024 19:14
2034
31/01/2024 19:14
2063
31/01/2024 19:14
2045
31/01/2024 19:14
2009
31/01/2024 19:11
2136
31/01/2024 19:11
2594
31/01/2024 19:13
2610

Bình luận

Nội dung liên quan