Rewind Team

30/05/2024 10:18 1.7 K lượt truy cập
[Dịch Chuẩn] Vĩnh Kiếp Vô Gián - Tiền Trần Kiếp - Naraka: Bladepoint Comic; 永劫无间漫画

[Dịch Chuẩn] Vĩnh Kiếp Vô Gián - Tiền Trần Kiếp

Tên khác

Naraka: Bladepoint Comic; 永劫无间漫画

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
21/03/2024
Số chương
Đang cập nhật
Tác giả
Văn Hóa Đường Mạn
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Vận mệnh của Vô Trần đã đổi thay khi chứng kiến cái chết oanh liệt của mẹ mình lúc nhỏ, từ cậu nhóc con lai bị người ta bắt nạt, đến sứ giả ẩn tộc chi phối vận mệnh thế giới. Khởi nguồn từ ngục đảo nơi cậu bị đày ải, nhờ vảo bản lĩnh của mình mà cậu khéo léo tiến lên từng bước, ngược dòng thác đổ. Mà thứ giúp cậu tiếp tục vững vàng, chính là di huấn của mẹ.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
16/05/2024 19:32
403
11/05/2024 12:35
436
11/05/2024 12:47
586

Bình luận

Nội dung liên quan