Làm Cho Vui Thôi

22/05/2024 17:51 2.96 K lượt truy cập
Mệnh luân chi chủ! Khi dị biến giáng lâm -

Mệnh luân chi chủ! Khi dị biến giáng lâm

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
Đang cập nhật
Thể loại
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Một tinh cầu tên là Quỷ Tinh đột nhiên xuất hiện, khiến động thực vật ở Địa Cầu tiến hóa thành quái vật có thể hủy diệt nhân loại . Lúc nhân loại diệt vong , mọi người ngoài ý muốn phát hiện phương thức đăng nhập quỷ tinh , cũng phát hiện bên trên quỷ tinh có thể thu được sức mạnh đối kháng quái vật . Thế là nhân loại vì sống sót, mở ra thời đại thăm dò quỷ tinh ......

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
22/05/2024 17:51
0
13/05/2024 15:12
165
05/05/2024 09:36
267
29/04/2024 04:35
345
29/04/2024 04:35
349
29/04/2024 04:34
320
29/04/2024 04:33
372
29/04/2024 04:32
341
29/04/2024 04:31
328
29/04/2024 04:30
469

Bình luận

Nội dung liên quan