Noraki Ridofukuto

17/05/2024 19:42 117 lượt truy cập
Tìm kiếm cô gái độc ác đã lấy đi đêm đầu tiên của tôi - Looking for the villainess who took my first night

Tìm kiếm cô gái độc ác đã lấy đi đêm đầu tiên của tôi

Tên khác

Looking for the villainess who took my first night

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
15/05/2024
Số chương
Đang cập nhật
Thể loại
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Kể từ khi trở thành nhân vật phản diện ‘Liberata’ trong tiểu thuyết ‘Cuộc đời hỗn loạn của Leoni’, tôi đã phải đối mặt với việc bị xử tử trên giá treo cổ hai mươi lần! Mệt mỏi vì sự hồi quy lặp đi lặp lại, tôi chỉ say sưa với suy nghĩ “Chuyện gì xảy ra thì sẽ xảy ra”. Nhưng tại sao Đại công tước lại nằm cạnh tôi?

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/05/2024 19:42
0
15/05/2024 05:06
28

Bình luận

Nội dung liên quan