Mộng Không Thường

20/05/2024 11:25 160.62 K lượt truy cập
Truỵ Long -

Truỵ Long

Trạng thái
Đã hoàn thành
Số chương
22
Tác giả
海的鸽子​
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Năm 1953, có một sinh vật không rõ dài 100 mét gầm gừ rơi xuống vùng núi sâu phía Đông Bắc Quý Châu.
Người trong làng đều nói đó là rồng.
Chỉ có tôi biết, đó không phải rồng.
Đó là thứ còn đáng sợ hơn rồng gấp ngàn trăm lần.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/05/2024 20:03
4915
17/05/2024 20:02
4673
17/05/2024 20:01
5373
16/05/2024 20:35
7720
20/05/2024 11:25
6909
17/05/2024 17:59
6733
17/05/2024 17:56
8457
17/05/2024 17:40
7000
15/05/2024 19:42
7800
17/05/2024 21:17
6406
17/05/2024 21:17
5703
17/05/2024 21:17
6188
17/05/2024 21:17
5779
17/05/2024 21:17
5810
17/05/2024 21:17
9203
16/05/2024 17:56
7767
14/05/2024 18:15
7131
15/05/2024 11:26
6946
15/05/2024 11:08
6069
15/05/2024 11:03
5735
13/05/2024 20:07
6118
15/05/2024 10:59
6593

Bình luận

Nội dung liên quan